به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، عادل خورشیدی افزود: کمپوسیتهای تهیه شده در این واحدها کاملاً بهداشتی بوده و از مراکز معتبر در داخل کشور خریداری می گردد.

وی تاکید کرد: این قارچ ها در مراکز تحقیقاتی تولید شده و احتمال سمی بودن آن صفر می‌باشد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان بستک تشریح کرد: در طبیعت ( جنگل ها و باغات و اراضی کشاورزی ) انواع سمی قارچ بصورت خودرو رشد می کند و شناسایی آنها از روی ظاهرشان بسیار مشکل و بروز مسمویت فقط از طریق قارچ های رشد کرده در طبیعت امکان پذیر است.

وی خاطر نشان کرد: مصرف قارچ خوراکی تولید شده از واحدهای مذکور هیچگونه محدودیتی ندارد و هیچ مشکلی مصرف کنندگان را تهدید نمی‌کند.

خورشیدی با تاکید بر اینکه مردم به شایعات فضای مجازی توجه نکنند اظهار کرد: سودجویان اهداف شومی جهت ضربه زدن و نابودی واحدهای فعال تولید قارچ خوراکی را دنبال می کنند.