به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، دکتر ایرج حیدری در نشست ساماندهی صنوف مزاحم و ناسازگار با محیط زیست شهر بندرعباس، عنوان کرد: در پی دستور دکتر همتی استاندار هرمزگان صنوف مزاحم و ناسازگار با محیط زیست شهر بندرعباس ساماندهی می شوند که این طرح نیاز به آزمایش و خطا ندارد و در بسیاری از شهرهای دیگر کشور اجرا شده و به ثمر نشسته است.

وی افزود: برای ساماندهی و انتقال صنوف مزاحم شهر بندرعباس جانمایی زمین صورت خواهد پذیرفت و شهرداری اقدام به آماده سازی زیرساخت های مورد نیاز در این رابطه خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان اظهار داشت: زمین با قیمت مناسب به صاحبان اصنافی که شامل این طرح می شوند واگذار می شود و زمین ارزش افزوده بسیار خوبی دارد.

حیدری گفت: صاحبان اصناف پس از دریافت زمین باید در یک ساز و کار و بازه زمانی مشخص  ملک خود را در محل جدید احداث کنند و در واگذاری زمین ها باید به توانایی صاحبان اصناف برای عملیاتی شدن طرح توجه کرد.

وی بیان داشت: طرح ساماندهی صنوف مزاحم شهر بندرعباس و جانمایی آنها در یک مکان مشخص  علاوه بر کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی باعث رونق فعالیت های این بخش می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان تصریح کرد: ساماندهی صنوف مزاحم شهر بندرعباس و استقرار آنها در یک مکان مشخص علاوه بر رونق این بخش موجب زیبایی  سیمای شهر و تسهیل امور مردم می شود.

حیدری خاطرنشان کرد: شهرداری با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه ها  باید نسبت به ساماندهی صنوف مزاحم اقدام کند و در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک شهرداری ها  اقدام به این امر نموده اند.

همچنین معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در این نشست گفت: اساس کار در طرح ساماندهی صنوف مزاحم شهر بندرعباس این است که این طرح باید در یک چارچوب و مدل مشخص اجرا شود تا به نتیجه مورد نظر منتج گردد.

رضا مدرس تصریح کرد: مدل استقرار این صنوف نیز باید مشخص باشد و متولی اجرای این طرح چه شهرداری، اداره کل شهرک های صنعتی استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و یا اگر خود صنوف هستند، مشخص و طرح در قالب یک ساز و کار مشخص پیش برده شود.