به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان ؛ اکبر محمود زاده گفت : اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قشم در راستای حمایت از سرمایه گذاران،تولید ‌و اشتغال و تامین امنیت غذایی جزیره قشم میزان ۵۷۹۰ متر از اراضی ملی منطقه رمکان جزیره قشم را بر اساس ضوابط فنی و حقوقی جهت اجرای طرح پرورش بز تالی تخصیص داد.