به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان، محمدباقر کشفی در نشست با مدیرکل و کارکنان اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان خواستار ارائه تصویری روشن و قابل استناد در حوزه بانوان بر مبنای آمار و ارقام دقیق و نیازسنجی در سطح استان شد و عنوان کرد: اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری برنامه ای با چشم انداز روشن بر اساس اولویت ها و اهم مسائل و مشکلات و راهکارهای پیش رو در حوزه بانوان و خانواده استان هرمزگان تدوین کند.

وی ادامه داد: برای رسیدن به این مهم باید در راستای ظرفیت سازی و ایجاد نظام کارآمد و خلاقانه برای فعال سازی پتانسیل های زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی جامعه قدم های بزرگی برداشته شود.

مشاور عالی استاندار هرمزگان خواستار ارائه طرح های مبتکرانه و خلاقانه با توجه به شرایط و اقتضای مسائل روز در حوزه بانوان و خانواده شد.

مدیرکل حوزه استاندار هرمزگان تصریح کرد: فعالیت اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری نباید محدود به چند دستگاه اجرایی باشد بلکه این اداره کل باید به طور فراگیر مسائل کلان و مشکلات بانوان در کل استان را مورد بررسی قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری به عنوان ناظر بر عملکرد دستگاه های اجرایی باید با برنامه ریزی و شناسایی ظرفیت های موجود در دستگاه ها از امکانات آنها در راستای پیشبرد اهداف حوزه زنان و خانواده در استان استفاده کند.

مشاور عالی استاندار هرمزگان مطالبه گری از دستگاه های اجرایی، نهادها و سازمان ها را از دیگر ماموریت های اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری برشمرد و بیان داشت: مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده در استان باید دسته بندی و اولویت گذاری شود تا برای حل این مسائل اقدام متناسب صورت گیرد.

کشفی خواستار برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی کاربردی و توجیهی در حوزه زنان و خانواده، ایجاد باورمندی در جامعه زنان و توجه به سلامت بانوان شد و اظهار داشت: بانوان در خانواده نقش های مادر، همسر، خواهر و فرزند را بر عهده دارند که در تمامی این نقش ها باید به بانوان توجه کافی صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری باید به طور دائم فعالیت دستگاه های متولی و مرتبط با مسائل مختلف زنان و خانواده را رصد کند، اضافه کرد: مشاورین امور بانوان در دستگاه های اجرایی نباید تنها به شکل اسمی این مسئولیت را داشته باشند بلکه نیاز است این مشاورین با برنامه ریزی قوی و مشخص اهداف و برنامه ها را محقق و استفاده بهینه از ظرفیت ها داشته باشند.