به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان ، دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و شورای هماهنگی دشت پایلوت با حضورکلیه اعضاء در شهرستان رودان برگزار شد.  

رئیس اداره منابع آب شهرستان رودان در این جلسه ضمن خوش آمدگویی و تشکر از حضور اعضای ، طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب  شهرستان را تشریح نموده و به وضعیت حوضه ها و دشت های آبریز شهرستان رودان پرداختند.

 وی در ادامه بر لزوم ضرورت حفاظت از منابع آب با توجه به وضعیت خشکسالی حاکم بر منطقه را تاکید نمود و خواستار همکاری تمامی اعضا جهت نیل به این هدف را شدند.

در ادامه فرماندار شهرستان رودان نیز ضمن ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های اجرایی در شهرستان جهت حفاظت از منابع آب شهرستان و مصرف بهینه آب در حوضه کشاورزی را خواستار شدند.

 در پایان نیز هریک از اعضا نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با حفاظت از منابع آب و چگونگی همکاری با اداره منابع آب بیان نمودند.