به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، با توجه به وضعیت بحرانی منابع آب استان و شهرستانها جلسه اطلاع رسانی و آگاه سازی کشاورزان و بهره برداران جلسه ای با حضور رئیس منابع آب شهرستان بندرلنگه و شورا و دهیار روستای گزیر تشکیل گردید.  

رئیس منابع آب شهرستان بندرلنگه در این نشست درخصوص وضعیت کنونی منابع آب و خشکسالی حادث شده و راهکارهای مناسب جهت مدیریت و مصرف بهینه آب ، شیوه های نوین آبیاری و همچنین کاشت محصولات با بهره وری زیاد و صرفه اقتصادی سازگار با محیط مطالبی را بیان نمود.

وی همچنین به کاهش حدود 80 درصدی بارندگی دراستان و شهرستان و کاهش شدید منابع آب زیرزمینی و افت سطح ایستابی در دشت های استان اشاره نمود و ارائه راهکارهای مناسب کشت و آبیاری را مهم و اساسی دانست .

عبداللهی ضمن تشریح فعالیت های انجام گرفته در راستای استفاده بهینه از منابع آب خواستار اهتمام ویژه کشاورزان بر توصیه های ارائه شده توسط کارشناسان مربوطه شد.

در پایان جلسه با سوالات مختلف از طرف کشاورزان و بهره برداران و ارائه پاسخ مناسب به آنها خاتمه یافت