به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان، محمدباقر کشفی در نشست با کارکنان حوزه استاندار هرمزگان با برشمردن اولویت های کاری این حوزه، عنوان کرد: ایجاد محیطی آرام و با نظم و انضباط، تکریم ارباب رجوع از مواردی است که کارکنان حوزه و دفتر استاندار باید در اولویت قرار دهند.

وی تکریم ارباب رجوع را از موارد بسیار مهم در حوزه استاندار دانست و افزود: مراجعه کنندگان نباید در این حوزه دچار سردرگمی شوند بلکه نیاز است به درستی راهنمایی شوند.

کشفی تصریح کرد: استانداری دستگاه عالی دولت و حاکمیت در استان محسوب می شود و از این رو کارکنان حوزه استاندار موظف هستند ضمن رفتار مناسب و رعایت شئونات، ماموریت های خود را با جدیت و اقتدار انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: پاسخگویی به موقع به مکاتبات نیز باید از سوی کارکنان حوزه استاندار مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل حوزه استاندار هرمزگان اظهار داشت: همکاران شاغل در حوزه استاندار باید دستورات صادر شده از سوی استاندار محترم را به سرعت و به طور دقیق تا تحقق آن پیگیری و نتایج آن را اعلام کنند.