به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، رضا مدرس در جلسه بررسی کلیات فروش پساب تصفیه شده فاضلاب بندرعباس به صنایع غرب این شهر، عنوان کرد: ورود بخش خصوصی به منظور بهره برداری از ظرفیت پساب بندرعباس که تاکنون مغفول مانده سبب شد که بتوان این تهدید به یک فرصت برای تامین آب صنایع تبدیل شود.

او اضافه کرد:  با تامین آب صنایع از طریق تصفیه پساب توسط بخش خصوصی می توان استفاده از آب شیرین کن صنایع را کاهش داد و این امر علاوه بر تاثیرات مثبت زیست محیطی موجب استفاده بهینه از ظرفیت پساب شود.

مدرس به مصوبه شورای حفاظت از منابع آب اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه شورای حفاظت از منابع آب، مجوز احداث آب شیرین کن به صنایع دیگر داده نخواهد شد و یکی از منابعی که می تواند آب صنایع را تامین کند همین پساب تصفیه شده بندرعباس است.

او تاکید کرد: درست است تامین آب مورد نیاز صنایع از طریق پساب انجام می شود اما علاوه بر حمایت از بخش خصوصی در این حوزه به منظور حمایت از صنایع بر روند تامین آب نظارت خواهیم داشت تا از احتکار یا هر گونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان به راه اندازی این طرح تا آخر تیرماه اشاره کرد و گفت: تا پایان تیر ماه پروژه تامین آب صنایع غرب بندرعباس از طریق پساب تصفیه شده این شهر عملیاتی خواهد شد.

او از بخش خصوصی تصفیه کننده پساب بندرعباس درخواست کرد؛ بازگشت سرمایه را  10 ساله محاسبه کنند تا مبلغ تمام شده پساب تصفیه شده برای صنایع مقرون به صرفه باشد.