به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیریک گفت: گشت مشترک واحدهای صنفی شهرستان سیریک به منظور تشدید و اثر بخشی فعالیت های نظارتی و کنترل بازار، کنترل قیمت ها ،مبارزه با گران فروشی، کم فروشی، نظارت بیشتر بر کالاها و اجناس، مقابله با عرضه مواد خوراکی غیر مجاز خارجی، حمایت از کالای با کیفیت ایرانی و ثبات بازار و تسریع در دستیابی به اهداف طرح های نظارتی، برگزار شد.

دکتر غلام رحیمی افزود: این گشت و بازرسی با حضور رئیس تعزیرات حکومتی شرق استان، رئیس اداره صنعت معدن تجارت،اماکن، نماینده و کارشناسان فرمانداری، بازرسان ویژه صنعت معدن تجارت، اتاق اصناف، بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان از واحدهای صنفی شهر بندرسیریک و بازارچه میشی انجام شد.

گفتنی است؛ شهرستان سیریک دارای ۹ اتحادیه و بیش از ۲ هزار واحد صنفی دارد.