به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، اشکان مختاری با بیان این مطلب افزود: مرمت اضطراری، استحکام بخشی جداره ها و خوانا سازی جداره ها در این فاز از عملیات مرمت انجام می شود.

او ادامه داد: این عملیات با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال انجام می شود.

مختاری با اشاره به این که قلعه کمیز متعلق به دوره اسلام میانه است، افزود: آثاری مربوط به دو‌ره‌های ایلخانی تا صفوی در آن یافت شده که نشانگر مورد استفاده بودن این بناها در دوره‌های یادشده است.

این قلعه تاریخی با استفاده از قلوه‌سنگ در روستای کمیز رودان بر روی صخره‌ای ساخته شده است. ساختمان قلعه دو هزار متر و وسعت آن با احتساب حصار دور، 18 هکتار‌ است.

قلعه کمیز رودان در سال 1381 به شماره 6763 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.