به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، مدیر منطقه خلیج فارس در این مراسم گفت : انتصاب همکاران در سمت های سازمانی منطقه خلیج فارس شتاب بیشتری گرفته و  طی ماههای اخیر چندنفر همکار جدید به مجموعه اضافه شده است.

علیرضا عطار ادامه داد : امید است در سایه تفاهم ، همدلی و ایجاد آرامش  این منطقه به یکی از بهترین مناطق تبدیل شود.

وی به بازرسی و سرکشی های مداوم نیروهای حراست در طول مسیر خطوط لوله انتقال نفت اشاره و خاطر نشان کرد: با توجه به  حساسیت و موقعیت خطوط لوله فراورده و امکان صدمه زدن به خطوط توسط افراد سودجو سرکشی های مداوم بسیار ضروری میباشد.

مدیر منطقه در ادامه از علی سلطانبی بعنوان یک نیروی مخلص و تلاشگر که بنحو مطلوب سرپرستی واحد حراست را تاکنون بر عهده داشتند  تشکر و قدردانی نمود و برای علی خسروی زاده در سمت رئیس حراست منطقه آرزوی موفقیت و توفیق خدمت صادقانه در سایه همدلی و همکاری نمود.

در ادامه رضا بلال پور جانشین رئیس حراست  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت از زحمات سرپرست قبلی حراست تشکر نمود و افزود : با وجود کمبود نیرو و سختی کار در منطقه خلیج فارس ،  علی سلطانبی توانست محیطی امن و عاری از هرگونه تنش را برای انجام فعالیت ها مهیا نماید.

همچنین در این مراسم سرپرست حراست منطقه از همکاری کلیه پرسنل که در تشکیل این منطقه با حراست نهایت همکاری و دوستی را داشتند تشکر نمود و برای رئیس حراست آزروی موفقیت و سربلندی نمود.

رئیس جدید حراست در ادامه این مراسم گفت : امیدواریم بتوانیم با همدلی و مشارکت یکدیگر، در ایجاد محیطی امن و با نشاط برای کارکنان تلاش کنیم.