به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ،حامد احمدپور گفت: متصرف از طریق ایجاد شخم و شیار اقدام به تصرف اراضى ملى نموده بود که با حکم قضایى و حضور مأموران یگان حفاظت این اداره رفع تصرف گردید و به انفال بازگردانده شد.

وی ارزش زمین هاى تصرف شده را چهارصد و پنجاه میلیون ریال عنوان کرد و از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تصرف و تخلف در عرصه هاى ملى از طریق شماره تلفن ١٥٠٤ به یگان حفاظت منابع طبیعى و آبخیزدارى اطلاع دهند.