به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ،اصغر بهرامی سعادت آبادی گفت:دراین اردوی استانی که به میزبانی شهرستان قشم  از19 تیر آغازوتا 7 مرداد ادامه خواهد داشت  24 فرمانده پیشگام ازمدارس شهر وروستای این حوزه شرکت یافتند.

وی افزود:محتوای برنامه ی آموزشی این دوره درزمینه ی های کتب درسی،تربیتی،اخلاق اسلامی ،سیاسی ،قرآن ومباحث ومسائل روز دنیا جهت آماده سازی فرماندهان برای توجیه وانتقال آموزه ها به دانش آموزان پیشگام درمدارس واشاعه ی فرهنگ ومعارف ناب اسلامی درراستای حفظ ارزش های اسلامی تنظیم شده است.

این مسئول خاطر نشان ساخت:نحوه ی انتخاب اعضای تیم پیشگام اعزامی حوزه ی خواهران متوسطه ی دوم براساس نمره ی مکتسبه درآزمون کتبی اینترنی ومصاحبه ی حضوری بوده است.

شایان ذکر است ، دوره ی مذکور برای این گروه اعزامی تا 7 مرداد به پایان خواهد رسید.