به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ،اردشیر رهنواز افزود:دراین مرحله ،فعالیت های پرورشی مدارس حوزه ی شهری درهر سه مقطع مورد بررسی قرار گرفتند.

وی اذعان داشت:ملاک بررسی ،شاخص های قابل اندازه گیری ازقبیل فعالیت های فرهنگی ،اردوها ،قرآن،عترت ونمازاست که دردو سطح کمی بصورت خودارزیابی بالحاظ نمره ومرحله ی کارشناسی بصورت کمی درنظر گرفته شده است.

این مسئول یادآور شد: بررسی ها بیانگرآن است که بجز تعداد معدودی از مدارس ،مابقی بالاترین امتیاز (عالی) را کسب نموده اند وقطعا برای بالابردن سطح فعالیت مدارس با امتیاز خوب نیز تمهیداتی درنظر گرفته شده است.

وی درادامه گفت:براساس این امتیازات ، مدیران ومربیان مدارس شهری که درارزیابی کلی امتیازخوب کسب نموده اند،طی جلسه ای حضوری به بیان دلایل ضعف عملکرد خود پرداخته ودر صورت پذیرش مسئولیت همراهی جدی با برنامه های این حوزه با راهنمایی مسئولین به فعالیت خود ادامه میدهند ودرغیراینصورت ،جهت سازماندهی معرفی خواهند شد.

 رهنوازضمن اشاره به اینکه مرحله ی دوم ارزیابی شامل مدارس روستایی میباشد خاطر نشان ساخت:قطعا دربررسی ها به کمبودهای مدارس روستایی وشرایط متفاوتشان جهت انجام برخی فعالیت ها ازجمله مسابقات واردوها توجه خواهد شد.

وی اظهار داشت:افتخار کسب 213 رتبه راه یافته ی استانی و60 رتبه ی راه یافته ی کشوری درجشنواره ها ومسابقات حوزه ی معاونت پرورش وتربیت بدنی در سال تحصیلی 97-96 بیانگرپتانسیل،جدیت درکار وروحیه ی تعامل بالای نیروهای پرورشی این حوزه دراستان هرمزگان میباشد.