به گزارش خبرگزاری بُرنا در  هرمزگان ؛مشید سالاری گفت : این پروژه به پیمانکاری شرکت آبادگران ساحل هرمزگان با کاشت 4700 اصله نهال کهور آمریکایی(سمر)  در سطح 47 هکتار از منطقه بحرانی فرسایش بادی روستای لیرک از توابع بخش لیردف این شهرستان واقع در 145 کیلومتری شهر جاسک با اعتباری حدود 1 میلیاردو 760  میلیون ریال از منابع ملی  انجام شد .

وی هدف از انجام این پروژه را مهار کانون های بحرانی فرسایش بادی و مقابله با پدیده شوم بیابانزایی، جلوگیری از حرکت و هجوم ماسه های روان به درون روستا ،حفظ بستر زندگی روستاییان و سلامت آنان و حفظ تاسیسات زیربنایی و جاده ها  عنوان کرد .

سالاری افزود : با توجه به اینکه  نهال های کاشته شده  هم چنان به آبیاری نیاز دارند اجرای عملیات آبیاری و مراقبت سنواتی هر چه سریع تر انجام می شود.

جلوگیرى از چراى بى رویه دام در مراتع شهرستان بستک

رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى بستک از جلوگیرى از چراى بى رویه دام و کنترل ورود دام غیر مجاز به مراتع شهرستان بستک خبر داد. حامد احمدپور گفت: چراى بى رویه دام قبل از زمان مناسب چرا و چند برابر بودن دام نسبت به مراتع باعث کاهش پوشش گیاهى سطح خاک شده و خاک مراتع به شدت در معرض فرسایش قرار خواهد داد.

جنگلدار بستک عنوان کرد: با توجه به اقلیم گرم و خشک منطقه و کمبود بارش باید بهره ورى بهینه از مراتع داشته باشیم.

وى افزود: به منظور اجراى صحیح مدیریت چرا در مراتع حوزه شهرستان با توجه به لیست مراتع آگهى شده این اداره آمادگى دارد در فصول ممیزى (نیمه دوم سال) اقدام به ممیزى مراتع نماید.