به گزارش خبرگزاری بُرنا در  هرمزگان ؛عامری سیاهویی افزود: با توجه به دیدار امروز با فرمانده بسیج ناحیه مقاومت ابوموسی و رایزنی که صورت پذیرفت: کارکنان، اساتید و دانشجویان بسیجی دانشگاه پیام نورابوموسی به همراه خانواده در نیمه دوم سال به سفر زیارتی و سیاحتیمشهد مقدس اعزام خواهند شد

وی افزود: مدت این سفر زیارتی و سیاحتی 5 روز می باشد.

در این دیدار جناب سرهنگ احمدی،گفت: اردوهای جهادی با هدف امداد رسانی و خدمات مطلوب به شهروندان بی بضاعت و اقشار نیازمنداین جزیره با همکاری دانشگاه پیام نور ابوموسی و ناحیه مقاومت بسیج جزیره شکل خواهد گرفت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ابوموسی تصریح کرد: با توجه به درخواست رئیس دانشگاه پیام نور ابوموسی در هفته دفاع مقدس اردوی دریایی برای دانشجویان به مقصد جزیره سیری، تنب بزرگ و یا دور جزیره انجام خواهد شد.