به گزارش خبرگزاری بُرنا در  هرمزگان ؛اصغر بهرامی سعادت آبادی درنشست با خبرنگاران همراه این ناحیه، بمناسبت هفدهم مرداد وروزخبرنگار،ضمن تبریک این روزبه تمامی سختکوشان عرصه ی رسانه افزود:خبرنگاری شغل پرمخاطره ای ست که اگر با ذوق وقریحه همراه نباشد قطعا طاقت فرسا خواهد بود وتاثیر مطلوبی برجامعه نخواهد داشت.

وی اذعان داشت:امروزه زمینه های رشد درتمامی عرصه ها ازجمله دنیای تکنولوژی وفضای مجازی امکان انتقال سریع اخبار را تسهیل بخشیده ویکی ازدغدغه های مسئولین برای دریافت بازخوردها پوشش های خبری بموقع ازطریق رسانه هاست وخبرنگاران، حلقه های اتصال مسئولین به شبکه های مردمی هستند.

این مسئول بیان داشت:آموزش وپرورش ناحیهیک بندرعباس بعنوان یکی ازبزرگترین نواحی کشور، توفیقات بسیاری درعرصه های علمی ،پژوهشی،فرهنگی وهنری کسب نموده که قطعا درسایهی انعکاس مطلوب وبموقع اخبارآن توانسته درسطح بین المللی نیزمطرح شود.

مدیر آموزش وپرورش ناحیهیک بندرعباس ،همراهی وهمگامی همیشگی  نعمت اله روزپیکر، رئیس اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان با این حوزه را مورد تقدیر قرار داد وگفت:هدف مجموعه ادارات آموزش وپرورش تمام استان همسویی با اهداف سند تحول بنیادین درراستای اعتلای نظام تعلیم وتربیت اسلامی است.