به گزارش خبرگزاری بُرنا در  هرمزگان ؛رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد استان هرمزگان در این خصوص، عنوان کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته جهت توسعه ورزش های بولینگ و بیلیارد در هرمزگان، دفتر هیئت بولینگ و بیلیارد جهت رسیدگی بهتر به امور این ورزش ها در استان، راه اندازی شد.

مسعود پاکزاد افزود: این دفتر در مجموعه ورزشی حجاب بندرعباس واقع شده و امکانات مورد نیاز در آن ایجاد شده که می تواند محل مناسبی برای برگزاری جلسات و هم اندیشی ورزشکاران و فعالان بولینگ و بیلیارد استان باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به رایزنی های صورت گرفته و در راستای ایجاد یک پایگاه مناسب برای ورزش بیلیارد در هرمزگان، به زودی عملیات ساخت سالن اختصاصی بیلیارد با سرمایه گذاری بخش خصوصی در مجموعه ورزشی حجاب بندرعباس آغاز می شود.