به گزارش خبرگزاری بُرنا در  هرمزگان ؛بهروز اکرمی در نشست کمیسیون کارگری استان هرمزگان، عنوان کرد: باید بنگاه های اقتصادی به منظور تامین نیروی انسانی در تمامی استخدام ها و انتصاب ها با هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اقدام کنند و از نیروهای بومی و ماندگار هرمزگان استفاده نمایند.

وی اضافه کرد: استفاده از نیروهای بومی و ماندگار استان می تواند در کاهش هزینه هایی از قبیل تامین خوابگاه، دوری افراد از خانواده و تردد بین شهری آنها کمک کند.

اکرمی خاطرنشان کرد: در شرایط برابر اولویت بنگاه های اقتصادی استان برای تامین نیروی انسانی با نیروهای بومی و ماندگار استان باشد و در شرایط نابرابر همانند نیاز به نیروهای متخصص و مجرب رشته های خاص، نیز بنگاه های اقتصادی باید لیست رشته های مورد نیاز خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ارسال کنند و با هماهنگی آن اداره کل اقدام به جذب نیروی مدنظر خود کنند.

وی بر پیگیری معوقات کارگری توسط فرمانداران شهرستان های استان تاکید کرد و گفت: کمیسیون کارگری باید در همه شهرستان ها به صورت مرتب برگزار شود و فرمانداران پیگیر معوقه کارگری شهرستان خود از دستگاه مربوطه باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تصریح کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در هر شهرستان پرونده های معوقه کارگری را پیگیری و در راستای به نتیجه رسیدن آنها اقدامات لازم را انجام دهد.

وی بر تهیه لیست معوقات کارگری به تفکیک هر دستگاه به صورت شش ماهه تاکید کرد و افزود: با تهیه لیستی از دستگاه های اجرایی در خصوص معوقه های کارگری آنها می توان مدیرانی که در این راستا فعالیت خوبی داشته اند و پیگیر معوقه کارگری از پیمانکار بوده اند را از مدیرانی که معوقه کارگری دارند مشخص کرد و برای هر دو گروه برنامه تشویقی و تنبیهی لحاظ نمود.