به گزارش خبرگزاری بُرنا در  هرمزگان ؛در این مراسم از زحمات سید پرویز محبی تکریم و محسن یکتاپور به عنوان مدیر کل شیلات هرمزگان معارفه گردید.

گفتنی است محسن یکتاپور از مدیران خوش سابقه و فعال هرمزگان بوده است که پیش از این معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس،مدیر کلی منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان و ... را در کارنامه خود داشته است.