به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛مهندس رضا پوربابایی فرماندار ابوموسی در حاشیه پاک سازی ساحل ابوموسیبا بیان اینکه فرهنگ سازی و مشارکت مردمی، یکی از مهمترین شیوه ها و راهکارهای توسعه و مدیریت میان اعضا جامعه می باشد،گفت: باید فرهنگ سازی و آموزش مدیریت پسماند از طریق خانواده ها،مدارس، دانشگاه و رسانه ها برای مصرف کنندگان ترویج داده شود و قطعاً در رفتار افراد جامعه تغییر ایجاد خواهد شد.

نماینده عالی دولت در شهرستان ابوموسی با اشاره به اینکه ساحل پاک ابوموسی دارای شن های سفیدرنگ، تمیز و دارای آب های شفاف می باشد، اظهار داشت: یکی از محبوب ترین ساحل کشور، ساحل زیبا و بکر ابوموسی می باشد.

مهندس پوربابایی با اشاره به اینکه شهروندان جزیره تلاش زیادی برای تمیز نگه داشتن این ساحل دارند افزود: ساحل زیبا و بکر ابوموسی جزء سالم ترین جزیره های دنیا می باشد.

 گفتنی است با حضور مهندس رضا پوربابایی فرماندار شهرستان ابوموسی، مهندس سراجی معاون فرماندار، بی نیاز بخشدار و جمعی از مسئولین جزیره ساحل ابوموسی پاک سازی شد.

 

 

.

 

.