به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،اصغربهرامی سعادت آبادی در حاشیهی دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی ،پلیس راهور استان و شهرستان بندرعباس ضمن تقدیر از همراهی این ارگان ها در زمینهی اجرای طرح های آموزشی در مدارس افزود:در نظرسنجی ازاولیا، بازخورد مثبت این دوره ها را در رفتار اجتماعی دانش آموزان میتوان ملاحظه کرد.

وی افزود:نیروی انتظامی تامین کننده ی امنیت اجتماعی است وآموزش وپرورش مربی نظم ،وبدین ترتیب این دو ارگان، یک خانواده محسوب میشوند.

بهرامی اظهار داشت:تعامل بهینه توام با برنامه ریزی این دو ارگان زمینه ساز تربیت صحیح دانش آموزان شده ودر آینده رفتارهای منافی قوانین اجتماعی به حداقل کاهش خواهد یافت.