به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، وی افزود: این حریق در ساعت 9:32 روز سه شنبه به ستاد فرماندهی 125 گزارش داده می شود و بلافاصله اکیپ عملیاتی آتش نشانان از ایستگاه شماره 2 به محل اعزام و حریق را اطفا و مهار نمودند.

 اعزام و پساز جداسازی، اطفا و مهار و تخلیه دود نمودند