به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، در پی بازدید  دکتر شاد نوش سرپرست مرکز مدیریت پیوند و امور بیماریهای وزارت بهداشت به همراه رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم و داشتن پتانسیل های لازم یک کلینیک مجوز هشتادو یکمین کلینیک جامع بیماریهای خاص کشور به قشم اختصاص داده شد.

بعد از بندرعباس و شهرستان میناب و قشم سومین مرکز جامع بیماریهای خاص خواهد بود که مجوز آن بعد از حضور دکتر شاد نوش داده شده است.

بدنبال بررسی کلیت امکانات تشخیصی و درمانی موجود در بیمارستان پیامبر اعظم (ص) مجوز هشتادو یکمین در کشور و سومین در استان، کلینیک جامع بیماریهای خاص به قشم رسید.