به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، محسن یکتاپور با اشاره به اینکه تاکنون هفت روز مفید و فعال از فصل صید میگوی استان هرمزگان سپری شده است گفت: از میزان 375 تن میگوی صید شده بالغ بر72 تن آن را میگوی سرتیز و بیش از 303تن از این میزان را میگوی درشت تشکیل داده است.

وی با بیان اینکه میزان صید میگوی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بالغ بر 22 درصد رشد داشته است گفت:عواملی همچنون رهاسازی بچه میگو با هدف بازسازی ذخایر،کاهش آلودگی خوریات به دلیل کاهش قاچاق سوخت در سالهای اخیر،افزایش مبارزه با صید غیر مجاز و تلاش صیادی مفید و اصولی را در این مهم  دخیل دانست.

یکتاپور تصریح کرد: بررسی های انجام شده نشان از رشد میزان صید میگو در طول فصل صید میگو سال جاری میدهد.

 مدیر کل شیلات هرمزگان با بیان اینکه فصل صید میگو امسال استان هرمزگان از دهم مهرماه آغاز شده است  گفت: بیش از 160 فروند لنج صیادی و بالغ بر دو هزار و دویست نفر صیاد در فصل صید میگو هرمزگان در سال جاری مشارکت داشته اند.

گفتنی است استان هرمزگان با توجه طول نوار ساحلی، تنوع گونه ای، تنوع روش های صید، 40 درصد صید آب های جنوب، حدود چهار هزار و 200 فروند شناور مجاز و30 هزار نفر صیاد به عنوان قطب صید و صیادی در کشور محسوب می شود.