به گزارش خبر گزاری برنا در هرمزگان ؛  "فیصل دانش" رئیس شورای اسلامی شهربندرعباس افزود: گسترش فرهنگ اهداء عضو به لحاظ نوع دوستی و نجات جان بیماران مستلزم حمایت همگانی و فرهنگ سازی است و برای ترویج و اشاعه فرهنگ اهداء عضو در بین جامعه ، میبایست در ابتدا آگاهی بخشی صورت گرفته و از طریق تمامی دست اندرکاران از روشهای فرهنگی استفاده شده و سپس از مردم دعوت بعمل آید، شک ندارم شهروندان خونگرم ما از موضوع نجات جان انسان حمایت خواهند کرد، 

لذا با توجه به تشکیل این همایش چند روزه و آگاهی بخشی ،همین جا از مردم نجیب بندرعباس دعوت میشود در این اقدام خداپسندانه شرکت کرده و ضمن عضویت، کارت عضویت اهداء عضو دریافت دارند.

رییس شورای شهر بندرعباس گفت: اگر شهروندان اراده کنند، می توانند با پیامک در سامانه عضو شوند و با شماره گیری #3432*3* ثبت نام کنند و در این سامانه کد ملی هر فرد به صورت آنلاین کنترل شده و در صورتیکه اطلاعات مطابق کارت ملی وارد شده باشد، کارت اهداء عضو صادر شده و متقاضی میتواند همان لحظه کارت خود را ذخیره و چاپ نماید.

فیصل دانش درپایان بیان کرد: اگر طبق آمارها هرمزگان در ردیفهای آخر اهداء عضو کشور قرار گرفته به علت عدم آگاهی و عدم اطلاع رسانی مسئولین ذیربط بوده است، و یقین دارم مردم ما با استفاده از جهت دهی صحیح مسئولین حوزه سلامت، از این طرح استقبال خواهند کرد،  وی در پایان از دست اندرکاران برگزاری این همایش تشکر و قدردانی نمود.