به گزارش خبرگزاری برنا در  هرمزگان، محمدباقر کشفی در نشست شورای مدیران حوزه استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم رعایت نظم و انضباط و انجام به موقع و مناسب کارها توسط ادارات کل حوزه استاندار، عنوان کرد: با توجه به تنوع کارها در حوزه استاندار و تعدد طرح ها و برنامه هایی که در هرکدام از ادارات کل این حوزه وجود دارد و همچنین محدود بودن اعتبارات، منابع و تجهیزات، نیاز است ادارات کل حوزه استاندار اولویت هایی را برای کار خود تعیین کنند.

وی ادامه داد: مدیران کل حوزه استاندار برای شش ماهه دوم سال جاری با لحاظ نمودن شاخص هایی همانند ایجاد رضایتمندی، نشاط، شادابی و امیدواری در مردم و فراگیر بودن جمعیت تحت پوشش، اولویت هایی برای کار خود تعیین نمایند و در نیمه دوم سال جاری بیشتر تمرکز خود را بر تحقق این اولویت ها قرار دهند.

مشاور عالی و مدیرکل حوزه استاندار هرمزگان خواستار پیگیری، سماجت و اصرار بر اجرای برنامه ها و تحقق اهداف برای دستیابی به نتایج مناسب شد و افزود: تمامی ادارات کل حوزه استاندار باید به صورت مشترک بر روی اولویت هایی که مشخص می شود، تمرکز کنند و هرکدام به تناسب وظایف تخصصی خود تلاش نمایند که اولویت ها به نتیجه برسند.

کشفی تصریح کرد: باید بیش از گذشته شاهد تکاپو و تلاش ادارات کل حوزه استاندار باشیم و از این مجموعه انتظار می رود که با فعالیت بیشتر، در امور تخصصی خود پیشتاز باشند.

شایان ذکر است؛ در این نشست مدیران کل حوزه استاندار شامل حراست، بازرسی، روابط عمومی، امور بانوان و هسته گزینش گزارشی را از اقدامات انجام شده و موانع پیش روی کار خود مطرح نمودند و مقرر گردید این مسائل مورد پیگیری قرار گیرند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: