به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ محمدعباسی افزود : در یک هفته گذشته تاکنون بیش از 8تن گوشت گرم وارداتی در شبکه استان توزیع شده است.

وی عنوان کرد : در مدت یک هفته گذشته بیش از تن 30تن گوشت منجمد و 50 تن برنج هندی توزیع گردید.

معاون بازرگانی  و توسعه تجات سازمان هدف از توزیع این اقلام را برقراری تعادل در بازار و حمایت از مصرف کنندگان اعلام کرد.