به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ بر اساس لیست فدراسیون محمد اصبحی و جعفر ناظری از بندرعباس بدون شرط به درجه 2 ارتقا یافتند

مشعوف محمودی - نیما نجفی - خسین جهانگیری - مهزیار قاسمی - یاسمن داودی - میلاد سلیمانیان - مهدی زاهدی - ریحانه محرر زاده و سعید مهرفر از بندرعباس و عبداله بهادری از میناب و غلامرضا خواجوئی از سیرجان و اسماعیل درینی از جیرفت به درجه 2 مشروط به گذرندن دوره های تخصصی ارتقا می یابند

الهام درخشنده و کامبیز علیمرادی دوکوهی از بندرعباس - بهزاد دژدار از قشم و حمید طاهری زاده از سیریک مشروط به رسیدن به حدنصاب ریتینگ بین المللی و گذراندن دوره های تخصصی به درجه 2 ارتقا یافتند

برابر اعلام عبدالواحد علیمرادی رئیس کمیته مربیان هیات شطرنج استان تعداد مربیان درجه 2 تاکنون 12 نفر و درجه 3 تعداد 70 نفر می باشد که پس از انجام شرایط اعلامی تعداد مربیان درجه 2 به 26 نفر و درجه 3 به 56 نفر خواهد رسید و در اجرای شرایط تاکنون دو دوره تخصصی در استان هرمزگان برگزار شده و بزودی دوره های باقیمانده نیز برگزار و تغییرات اعلام شده انجام خواهد شد