به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ وی اضافه کرد: دولت می‌بایست تسهیلاتی را با کارمزد پایین مانند دیگر کشورها در اختیار ناوگان حمل و نقل دریایی قرار دهد و این خود یک سرمایه‌گذاری در بلند مدت محسوب می‌گردد.

هاشمی اضافه کرد: نادیده گرفتن مشکلات این صنعت باعث از بین رفتن ۷۰ درصد اشتغال دریایی که همه در مرزهای کشور ما است را به همراه خواهد داشت که ۹۰ درصد آنها مهارت دیگری را بلد  نیستند و بیکار شدن انها آسیب جدی‌تر را به مراتب به کشور وارد خواهد نمود و امیدواریم دولت‌مردان کمک به مبحث نوسازی شناورها و تهیه سوخت با قیمت مناسب را در دستور کار خود قرار دهند