به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ علی اصغر خلیلی با اشاره به هفته پدافند غیرعامل، گفت: جهاد کشاورزی هرمزگان هم پای سایر دستگاه‌ها در هفته بزرگداشت پدافند غیرعامل فعالیت‌های خود را در این زمینه به‌صورت فهرست‌وار اعلام نمود.مدیر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، افزود: درخصوص  فعالیت های مدیریتی پدافند غیر عامل زیستی در بخش کشاورزی هرمزگان میتوان به ایجاد خودکفایی و خود اتکایی در تولید محصولات استراتژیک و فراورده های زیستی با تاکید بر کاهش وابستگی، تحصیل توانایی پایش، شناسایی، تشخیص و حفاظت و مصون سازی منابع انسانی، دامی، گیاهی و منابع طبیعی در وزارت جهاد کشاورزی در برابر بیماری ها و تهدیدات زیستی، کاهش آسیب پذیری زیر ساختها، منابع پایه، مزارع و فارمها، جمعیت دامی و محصولات و فراورده های دامی و کشاورزی اسناد و منابع انسانی در برابر تهدیدات زیستی، حداقل سازی آسیب پذیری بخش کشاورزی در مقابل تهدیدات و نفوذ نرم و فرهنگی، ایجاد خودکفایی و خود اتکایی در تولید محصولات استراتژیک و فراورده های زیستی با تاکید بر کاهش وابستگی، تحصیل توانایی پایش، شناسایی، تشخیص و حفاظت و مصون سازی منابع انسانی، دامی، گیاهی و منابع طبیعی در جهاد کشاورزی در برابر بیماری ها و تهدیدات زیستی و برخورداری از نظام تحقیق، پژوهش و آموزش نوین و کاربردی در بخش کشاورزی اشاره نمود.

 

خلیلی، همچنین تدوین سند راهبردی پدافند غیر عامل زیستی، تدوین رئوس برنامه ها، اهداف کلان، راهبردها و برنامه های کارگروه تخصصی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، تشکیل بانک اطلاعاتی، تهیه و تدوین تهدیدات نوین زیستی استان در هریک از زیر بخش های کشاورزیدر حوزه نباتات، دام و ماکیان و آبزیان به تفکیک و همکاری در برپایی نمایشگاه پدافند غیر عامل به مناسبت هفته پدافند غیر عامل در سطح استان و شهرستان ها را از اقدامات مدیریتی کارگروه پدافند غیرعامل در جهادکشاورزی هرمزگان دانست.

 

وی، گفت: بازدید از فروشگاه های عرضه کودهای شیمیایی جهت نظارت بر فروش کودهای دارای لیبل و مجوز، آموزش بهره برداران جهت استفاده بهنگام و بهینه از کوهای شیمیایی، پیگیری و ترویج استفاده از کودهای آلی زیستی و کاهش مصرف کودهای شیمیایی جهت جلوگیری از تخریب منابع خاک و آب، تهیه برنامه اجرایی در زیر بخش های زراعت، باغبانی، حفظ نباتات، دام و ترویج جهت تولید محصول سالم و عاری از کودهای شیمیایی، تمهیدات لازم جهت آموزش، پیش آگاهی، اطلاع رسانی و تشدید مراقبت و پیشگیری با همکاری سازمان دامپزشکی و دیگر ارگان های ذیربط و هماهنگی با سازمان دامپزشکی جهت انجام آزمایش دوره ای و حضور مستمر دامپزشک در مراکز تکثیر و سایت های پرورش میگو و نظارت بر امورات بهداشتی را میتوان از اهم فعالیت های اجرایی در خصوص پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی نام برد.