به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،رضا حیدری زاده با بیان اینکه این طرح با هدف ایجاد حس تعلق در دانش آموزان ، رضا حیدری زاده تقویت ارتباط و آشنایی بیش از پیش آنها با فضای سبز شهری و کاشت و نگهداری گیاهان ، قانون مداری قوانین حفظ و گسترش فضای سبز اجرا شد ، گفت : در راستای طرح تلاش سبز امروز این طرح به شکل نمادین در دبیرستان شاهد ناحیه یک بندرعباس اجرا شد .

وی هدف از این طرح را نهادینه کردن مشارکت و مراقبت را از دانش آموزان و فرهنگ شهروندی عنوان کرد  و ادامه داد :  بوستان دانش آموز در سال آینده افتتاح می شود .

حیدری زاده در تشریح این طرح بیان داشت : در این طرح بذر و گلدان به دانش آموزان تحویل داده می شود و دانش آموز به همراه خانواده امر کاشت و نگهداری این بذر را تا زمانی که تبدیل به نهال شود انجام می دهد و در دی و بهمن ماه سالجاری این گلدان ها تحویل گرفته می شوند و به خزانه شهرداری بندرعباس جهت تغذیه منتقل می شود و و در سال آینده در روز درختکاری در سطح شهر بندرعباس برای کاشت منتقل می شود .

جمیله دبیری نیا