به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛  اسدالله احمدی گفت : محل توزیع گوشت گرم وارداتی در فروشگاههای بزرگ و واحدهای صنفی قصابی می باشد.

وی بیان داشت : این طرح تا زمان تنظیم بازار و کنترل قیمت گوشت ادامه خواهد داشت.

احمدی قیمت هرکیلو گوشت را 39هزار و 500 تومان اعلام کرد.