به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ هوشنگ ملایی درباره اقدامات انجام شده در سازگاری با کم آبی گفت: به صورت کلی برنامه هایی از قبیل اقدامات سازه ای طرح های اضطراری شرب شهری سازگاری با کم آبی، اقدامات غیر سازه ای اضطراری شرب وخدمات سازگاری با کم آبی، اقدامات سازه ای طرح های اضطراری شرب شهری و روستایی سازگاری با کم آبی، اقدامات سازه ای و غیر سازه ای طرح های اضطراری کشاورزی سازگاری با کم آبی دشت میناب، اقدامات سازه ای و غیر سازه ای طرح های اضطراری کشاورزی سازگاری با کم آبی استاناجرایی شده است.

وی در ادامه توضیح داد: در طرح اقدامات سازه ای طرح های اضطراری شرب شهری سازگاری با کم آبی در بندرعباس و خمیر، برداشت از ظرفیت ذخیره زیرزمینی سد های شمیل و نیان، حجم غیر مفید سد میناب، نوسازی فاز یک خط اول میناب به بندرعباس، آب شیرین کن بندرعباس (فاز اول و دوم) و  جداسازی انشعابات آب فضای سبز از شبکه توزیع آب شرب انجام شده.

این مقام  مسئول درباره اجرای طرح اقدامات سازه ای در دست انجام طرح های اضطراری شرب شهری و روستایی سازگاری با کم آبی افزود: در 10 شهر بحرانی حفر چاه، کف شکنی، خط لوله انتقال آب، آبرسانی سیار، 15 شهر در آستانه بحران حفر چاه، کف شکنی ، خط لوله انتقال آب ، آبرسانی سیار و 722 روستای با مشکل تامین آب، آبرسانی سیار، حفر و تجهیز چاه و کف شکنی و احداث آب شیرین کن صورت گرفته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان تصریح کرد: در طرح اقدامات غیر سازه ای اضطراری شرب وخدمات سازگاری با کم آبی نیز اجاره چاههای کشاورزی، فرهنگ سازی و مدیریت مصرف، مدیریت فشار هیدرولیکی شبکه توزیع، جدا سازی بخشی از نیاز آب صنعت از طریق سایت های آب شیرین کن بخش صنعت ، نصب پکیج های کاهنده مصرف و کاهش مصرف فضای سبز شهری انجام شده است.