به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ حمیدرضا حیدری‌پوری در این همایش اظهار کرد: پدافند غیرعامل از مهم ترین رویکردها و راهبردها در حوزه مدیریت بحران شهری است.

وی با بیان اینکه ایمنی و امنیت از دیرباز تاکنون در برنامه‌ریزی و مدیریت سکونتگاه‌های شهری مورد توجه قرار دارد، افزود: این مهم در فضاهای شهری نیز لازم بوده و در بستر نگاهی جامع، اقدامات سیستم دفاع غیرعامل باید مورد توجه قرار گیرد تا افزایش توان و اقتدار نظام و کاهش آسیب‌پذیری‌های کالبدی و انسانی از تجاوزات احتمالی، امکان وقوع یابد.

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری بندرعباس ادامه داد: در این میان، پدافند غیرعامل را مجموعه اقدامات غیرمسلحانه‌ای می‌دانند که موجب کاهش آسیب‌پذیری نیروی انسانی، ساختمان‌ها و تاسیسات شهری و تجهیزات و شریان‌های شهری و منطقه‌ای در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن می‌شود.

حیدری‌پوری تصریح کرد: در این راستا، بررسی پدافند غیرعامل و تحقق یکپارچگی، شناسایی عوامل موثر بر یکپارچگی و تفرق در مدیریت شهری و پدافند غیرعامل ضروری است.

وی گفت: شهرداری بندرعباس در این دوره مدیریتی اقدامات قابل توجهی نسبت به این مهم انجام داده و برنامه‌های مدونی را برای آینده نزدیک به اجرا می‌رساند.

این مقام مسئول با اشاره به حضور پررنگ شهرداری بندرعباس در نمایشگاه پدافند غیر عامل استان، بیان کرد: امیدواریم با برگزاری منظم آموزش‌های لازم ویژه همکاران و شهروندان، نسبت به آگاهی‌بخشی لازم در این زمینه تاثیر گذار باشیم.

اضافه می‌شود، در ادامه این همایش از فعالین حوزه پدافند غیر عامل شهرداری بندرعباس تقدیر شد.