به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ این آمارنامه به عنوان مرجع معتبر ،  مجموعه ای از جداول آماری با قابلیت سری زمانی، ثبات تولید و مقایسه پذیری جداول آماری، در زمینه های مرتبط با اهداف و ماموریت های وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی بوده و شامل 10فصل است .

 آمارهای بودجه و منابع انسانی،  جمعیت و نیروی انسانی، تعاون، روابط کار و امور فرهنگی اجتماعی ، رفاه اجتماعی ،  پولی و مالی، آمارهای اقتصادی، آموزش و پژوهش،  کارگاه‌های صنعتی، معدن و کشاورزی  و  آمارهای بین‌المللی سرفصل های این مجموعه آماری هستند ..

قابل ذکر است نسخه الکترونیکی این مجموعه از طریق وب سایت تخصصی این مرکز به نشانی www.amarkar.ir  (بخش محصولات-نشریات ادواری-آمارنامه) قابل دسترسی بوده و نسخه چاپی آن به زودی در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.