به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ منصور اخلاقی پور مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری با تاکید بر توسعه فعالیت های فرهنگی در استان هرمزگان افزود: می توان از برخی بناهای بلااستفاده استان که قابلیت تبدیل شدن به مراکز فرهنگی دارند برای این منظور استفاده کرد.

وی افزود: شهر بندرعباس نیاز به یک مرکز هرمزگان شناسی دارد که می توان با کمک میراث فرهنگیاین گام مهم و اساسی را برداشت.

رضا برومند مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان نیز گفت: برکه های باران این قابلیت را دارند که بخش خصوصی یا ادارات دیگر در آنها سرمایه گذاری کنند و به مراکز فرهنگی تبدیل شوند.

وی افزود: تبدیل بناهای تاریخی به مراکز فرهنگی یک فرصت است که می‌‌تواند نگاه گردشگری را به آثار تاریخی پررنگ‌تر کند و این اداره کل از این طرح حمایت می کند.

در پایان بازدید مقرر شد جلسه مشترکیبا حضور اداره کل میراث فرهنگی، ارشاد به عنوان متولی فرهنگ و دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری جهت بررسی و هماهنگی بیشتر برگزار شود.