به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ مدیرعامل آبفای هرمزگان در این رابطه گفت: عملیات اجرایی طرح تامین آب بستک و جناح از آب شیرین کن چارک با هدف تامین آب شهرهای بستک، جناح و 36 روستای واقع در مسیر خط انتقال آغاز می شود.  

امین قصمی افزود: : این طرح آبرسانی از طریق احداث آب شیرین کن در بندر چارک با ظرفیت 10 هزار مترمکعب در شبانه روز صورت می گیرد.

وی در خصوص جزییات این طرح گفت: طرح تامین آب بستک و جناح شامل خط انتقال به طول 66 کیلومتر، 4 باب ایستگاه پمپاژ و 4 باب مخزن ذخیره آب در مجموع به حجم 10 هزار و 800 مترمکعب است.

به گفته قصمی؛ نیاز آبی افق طرح 237.5 لیتر بر ثانیه است و جمعیت تحت پوشش این طرح نیز 80 هزار و 631 نفر می باشد.

وی با اشاره به زمان اجرای این طرح افزود: این طرح شامل دو بخش  احداث آبشیرین کن با 9 میلیون یورو  سرمایه گذاری بخش خصوصی و احداث خط انتقال آب که از پروژه های آبرسانی اصلی شهرستان بستک است، در مجموع طی دو تا سه سال اجرا می شود.