به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ علاالدین شهدادی با اشاره به اهمیت آموزش مدیران و کارکنان سازمان، اظهارداشت : در راستای توانمندسازی پرسنل، آشنایی همکاران با علم روز و رسیدن به اهداف توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی، 12دوره آموزشی مهارتی، عمومی و بهبود مدیریت برگزار شد.

وی دوره آموزشی کارکنان را متنوع و آموزنده دانست و گفت: در این دوره ها 406 نفر شرکت کرده که میزان ساعت آموزشی آنان بالغ بر هفت  هزارو300 نفر ساعت است. 

رئیس گروه نوسازی و تحول اداری سازمان در پایان مهمترین هدف دوره های آموزشی برگزار شده را افزایش سطح دانش، اطلاعات فنی کارکنان و توانمندسازی کارکنان دانست.