به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ عبدالرضا پیروی منش و گفت: ناظرین، شهروندان استان هستند که به صورت نامحسوس و داوطلبانه به صورت افتخاری با سازمان همکاری می نمایند و با ارائه گزارشات بهنگام و بهینه خود ما را در کشف تخلفات یاری می نمایند.

وی با اشاره به گزارشات ثبت شده در هشت ماهه سالجاری گفت: از شش هزار و 234 مورد گزارشات ثبت شده در اداره مشارکت های مردمی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان سه هزار و 397 مورد گزارشات توسط ناظرین افتخاری  به ثبت رسیده است. 

پیروی منش در پایان اظهار داشت: از کلیه شهروندان محترم استان که تمایل دارند با سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان بصورت داوطلبانه، نامحسوس و افتخاری ارتباط داشته باشند تقاضا می شود به واحد اداره مشارکت های مردمی واحد 124 مراجعه نمایند.