به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ بهروز اکرمی در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان هرمزگان، عنوان کرد: با توجه به آب و هوای مناسب و ایده آل استان در ماه های کنونی سال باید دستگاه های متولی برنامه های متعددی برای ایجاد نشاط اجتماعی برای مردم تدارک دیده باشند اما متاسفانه جز چند دستگاه آن هم در حد کوچک شاهده اجرای برنامه ای در این زمینه نیستیم.

وی تاکید کرد: اکثر مدیران متولی در امر ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه تعلل می کنند و اراده ای برای برگزاری برنامه های خود در این زمینه ندارند که قابل بخشش نیست.

اکرمی با بیان اینکه ما مدیران خدمتگذاران مردم هستیم، تصریح کرد: مدیران در هر رده و منصبی باید بدانند که تنها خدمتگذار مردم هستند و باید در زمینه رضایتمندی آنها گام بردارند و ایجاد نشاط اجتماعی یکی از عوامل رضایت افراد در جامعه است.

وی اضافه کرد: زمانی که یک فرد ساعات بانشاط و خوبی داشته باشد در طی هفته عملکرد بهتری خواهد داشت، مدیران متولی امر باید در این زمینه تلاش بیشتری انجام دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تاکید کرد: باید شاهد برنامه های متنوع و متعدد به منظور ایجاد نشاط اجتماعی در ساحل بندرعباس و به تبع در دیگر شهرستان های استان باشیم و هیچ گونه تعلل و کم کاری از مدیری قابل قبول نیست.

وی با اشاره به سند سلامت جوانان استان،  گفت: باید تمامی جوانان استان تحت پوشش سایت یکپارچه سلامت قرار بگیرند، که در این زمینه آموزش و پرورش و دانشگاه ها، بیشترین نقش را در افزایش سلامت این قشر داشته باشند.

اکرمی خاطر نشان کرد: در کنار تمامی برنامه ها و نیازهای جوانان نباید سلامت آنها فراموش شود و  پرداختن به سلامت آنها بابد به عنوان یک اولویت در دستور کار دستگاه های که بیشترین ارتباط را با این قشر دارند قرار گیرد.

وی بر حضور جوانان در جلسات مرتبط به آنها تاکید کرد و گفت: باید در این گونه جلسات جوانان نیز حضور داشته باشند تا بتوان مسائل و خواسته های آنها را از زبان خودشان شنید و برای آنها برنامه ریزی کرد.