به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ مدیرامور آبفای میناب در این آئین هدف از برنامه ریزی برای اجرای آئین زنگ آب را، ترویج فرهنگ صرفه جویی و انتقال فرهنگ صرفه جویی بین دانش آموزان و افراد جامعه دانست. 

مصطفی زائرپور افزود: صرفه جویی و مصرف صحیح آب از اهمیت وضرورت خاصی برخوردار است وباید این موضوع حیاتی در طول سال مورد توجه قرار گیرد. 

وی ادامه داد: دانش آموزان در خط مقدم فعالیت های فرهنگی شرکت آبفا و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب به شمار می روند که با ارائه آموزش های لازم به آن ها می توان اهداف مصرف بهینه آب را محقق کرد.

در این مراسم که با همکاری آموزش و پرورش شهرستان میناب برگزار شد، «سالاری» رییس آموزش و پرورش ، "رییسی" شهردار ،"بنی خزایی" رییس سازمان تبلیغات ،"ریاضی" معاون معاون سیاسی فرماندار شهرستان میناب حضور داشتند.

همچنین در این جشنواره، با اجرای نمایش، راه های صرفه جویی در مصرف آب به دانش آموزان  آموزش داده شد و بسته های آموزشی - فرهنگی و هدایای دیگر به آن ها اهدا شد