به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ زینب رضائی گفت: در هشت ماهه سالجاری تعداد 39 جواز تاسیس برایانبارها صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 56 درصدی را به همراه داشت.

وی میزان سرمایه گذاری جوازهای صادره برای انبارها را بیش از 580میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در این زمینه رشد 55 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل در میزان سرمایه گذاری و همچنین رشد 60 درصدی را شاهدیم.

زینب رضائی در پایان مراحل  صدور جواز تاسیس انبارها را درخواست متقاضی، ارائه و تکمیل پرسشنامه درخواست تاسیس جواز انبار، ثبت نام و ارسال درخواست از طریق سامانه بهین یاب، مدارک شناسائی، اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی (ویژه اشخاص حقوقی) و مهمترین مورد را ارائه طرح توجیهی فنی و اقتصادی به منظور صدور مجوز اعلام کرد.