به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ بهروز اکرمی در نشست با نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی استان هرمزگان، عنوان کرد: نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی در استان فراموش نکنند که آنها نماینده حزب خود در هرمزگان هستند و باید فعالیت ها را معطوف به استان کنند.

وی با اشاره به راه اندازی خانه احزاب استان، افزود: باید هیئت مدیره خانه احزاب هر چه زودتر تعیین شود و این خانه فعالیت خود را آغاز نماید.

اکرمی تصریح کرد: اینکه چهار ماه از راه اندازی خانه احزاب می گذرد اما هنوز فعالیت این خانه آغاز نشده پسندیده احزاب استان نیست.

وی راه اندازی خانه احزاب را موجب تحول استان دانست و عنوان کرد: احزاب باید میدان دار فعالیت در استان باشد و نگذارند گروه های ناشناس با اهداف سو میدان داری را بر عهده بگیرند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اضافه کرد: هر ایرانی با غیرتی حاضر نیست که اقدامی بر علیه منافع ملی انجام گیرد و یا به امنیت کشور خدشه وارد شود.

وی با اشاره به عدم برگزاری انتخابات در سال جاری، گفت: سال جاری به دلیل عدم برگزاری انتخابات موقعیت بسیار خوبی برای فعالیت احزاب در استان است که نمی توان به فعالیت آنها انگ انتخاباتی زد،  پس احزاب و تشکل های سیاسی با فعالیت گسترده خود ثابت کنند که فعالیت آنها تنها محدود به زمان انتخابات نیست و در دیگر زمان ها نیز فعال هستند.

اکرمی از حضور نمایندگان خانه احزاب در جلسات متعدد استان خبر داد و گفت: پس از تعیین هیئت مدیره خانه احزاب، نمایندگانی برای حضور در جلسات مختلف معرفی کنند تا بتوان از مشورت خانه احزاب در توسعه استان بهره گرفت.