به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ مهندس سلیمی افزود: کمیته نظارت متشکل از دستگاههای اجرایی، بانکهای عمل و اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی، نظارت مستمر بر تصویب طرحهای اشتغالزا و روند پرداخت تسهیلات برای این طرحها  را دارند.

وی اضافه کرد: در راستای ایجاد اشتغال پایدار بویژه در روستاها، 289 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی برای  استان در نظر گرفته شده که تاکنون 220 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

مهندس سلیمی در ادامه بیان داشت: همچنین برای مشاغل خانگی، کسب و کارهای خرد و خوداشتغالی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز امسال 100 میلیارد تومان به استان اختصاص داده شده که بیش از نیمی از آن تاکنون پرداخت شده است.