به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ با حکم استاندار هرمزگان، احسان نیک بخت به سمت بخشدار حرا از توابع شهرستان قشم منصوب شد.

همچنین استاندار هرمزگان در حکم دیگری فاروق رمضانی پاسلار را به سمت سرپرست بخشداری مهران از توابع شهرستان بندرلنگه منصوب نمود.