به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ سهراب رضوانی  با اشاره به اینکه مصوبات کارگروه تسهیل بصورت جدی پیگیری و اجرا می شود عنوان کرد: تعداد 399مورد ازمشکلات متقاضیان  در زمینه های مسائل بانکی ، تامین اجتماعی، امور مالیاتی، انرژی و سایر موارد در این جلسات مورد بررسی قرارگرفته است.

رضوانی  خاطر نشان کرد: جلسات کارگروه رفع موانع تولید با هدف تسهیل و رفع مشکلات واحد های تولیدی با حضور کلیه مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط با تولید بمنظور بررسی و تصمیم گیری نسبت به مرتفع نمودن مسائل مختلف بنگاههای اقتصادی بصورت هفتگی تشکیل می گردد.

وی با توجه به جایگاه قانونی این کارگروه تاکید کرد: اجرای مصوبات کارگروه مذکور برای تسهیل در امر تولید و حمایت از کالای ایرانی برای کلیه دستگاه های اجرایی و بانک ها الزامی است.