به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛هانی صباغان در کارگروه صنایع فرهنگی و خلاق هفدهمین نشست مشترک معاونین و مدیران دبیرخانه شورای عالی و مناطق آزاد سراسر کشور اظهار داشت: طرح نظام جامع آموزشی مناطق آزاد با هدف توانمندسازی نیروی کار و نیروی ماهر برای براساس ظرفیت های هر منطقه و رسیدن به اهداف راهبردی مناطق طراحی شده است.

وی از ارائه این طرح به شورای عالی مناطق آزاد خبر داد و گفت:  سه حوزه آموزش عمومی، عالی و آموزش و پرورش در کشور دنبال می شود که ما در طرح نظام جامع، قصد داریم بخش حرفه ای از حوزه آموزش عمومی را ارتقا دهیم.

مدیر سلامت، ورزش و آموزش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور ادامه داد: این نظام آموزشی، موسسات آموزشی غیرآکادمیک را با توجه رویکرد توسعه ای هر منطقه، بازآرایی و مهارت آموزی می کند تا با پرورش نیروی ماهر مرتبط، به توسعه مناطق کمک کنند.

به گفته صباغان، سازمان های مناطق آزاد به عنوان سیاست گذار، با ارائه این نظام مدون به موسسات فعال مستقر در این مناطق، به پویاتر شدن موسسات کمک کرده و باعث تمرکز فعالیت آموزشگاه ها بر اهداف منطقه ای و آموزش نیروهای متخصص مورد نیاز در منطقه می شوند.

الویت رویدادهای ورزشی  بر اساس جغرافیای محلی

مدیر سلامت، ورزش و آموزش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور همچنین با اشاره به رویدادهای ورزشی برگزار شده در مناطق آزاد عنوان کرد: توسعه گردشگری سلامت و ورزشی بخش دیگری از عملکرد این مدیریت است که سعی شده با توجه به جغرافیای هر منطقه برای آن برنامه ریزی شود.

وی ادامه داد: برای توسعه گردشگری ورزشی، در گام نخست، رویدادهای منطقه ای و ملی برگزار شده و با جذب گردشگر از کشورهای همسایه، می توانیم در گام بعدی به برگزاری تورنمت هایی در سطح بین الملل اقدام کنیم.

صباغان ادامه داد: الویت رویدادهای ورزشی  بر اساس جغرافیای محلی هر منطقه تعریف شده است و هر منطقه در یک رشته خاص به صورت تخصصی فعال شده و در سایر ورزش های مرتبط نیز فعالیت خواهد داشت.

به گفته مدیر سلامت، ورزش و آموزش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور، جزیره قشم در زمینه ورزش های دریایی و هوایی از ظرفیت ارزشمندی برخوردار است.

گفتنی است،  هفدهمین نشست معاونین و مدیران دبیرخانه شورای عالی و مناطق آزاد سراسر کشور به میزبانی منطقه آزاد قشم از امروز ۱۳ آذر ماه به مدت سه روز با هدف بررسی موضوعات گردشگری و میراث فرهنگی، سلامت و ورزش، فرهنگی و هنری، صنایع دستی و آموزش در سالن مرکز بین المللی رشد قشم در حال برگزاری است