به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ وی افزود:انجام پروژهای روکش آسفالت گرم درحوزه استحفاظی علاوه بر حفظ ونگهداری محورهای مواصلاتی باعث افزایش ارتقاء ایمنی وکاهش تصادفات ؛روان سازی ترافیک ، کاهش هزینه سوخت وزمان سفررابه دنبال خواهد داشت .

رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان بندرلنگه درادامه گفت: این اداره برای جلوگیری از واژگونی خودروها طرح  اصلاح شیب شیروانی ها ، شانه سازی و تسطیح و رگلاژ شانه های راه وایجاد پد خاکی را در دستور کارخود دارد و با توجه به اختلاف سطح جاده های موجود برای جلوگیری ازسقوط خودروها ازروی پل، ایجادپد خاکی می تواند کمک قابل توجهی درجلوگیری از بروز سوانح رانندگی گردد.

وی خاطرنشان کرد:بابرنامه ریزی واولویت های صورت گرفته تلاش ما براین است که با افزایش ایمنی ، تردد روان وخوبی را درراههای حوزه استحفاظی برای عموم هموطنان عزیز داشته باشیم