به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ شاهین شاهی زاده ، اظهار داشت: در هشت ماه نخست سال جاری متقاضیان 240 دستگاه اداوت کشاورزی با اعتباری معادل 118 میلیارد و 836 میلیون ریال جهت دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند.

وی افزود: از این میزان تا کنون 108 میلیارد و 456 میلیون ریال اعتبار که 82درصد کل تسهیلات در نظر گرفته شده سال جاری جهت خریداری اداوات کشاورزی را شامل می شود به متقاضیان پرداخت شده است.

رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با بیان اینکه بخش مکانیزاسیون دام و طیور و شیلات با 91میلیارد و 9 میلیون ریال بیشترین اعتبارات جذب شده را به خود اختصاص داده است، گفت: در بخش مکانیزاسیون زارعت نیز اعتباری معادل 17میلیارد و 447 میلیون ریال به متقاضیان این بخش اعطا شده است.